Follow us
DONATION
贊助名單
贊助名單
名單列表
  • 2023年愛心伙伴
  • 2023年校內單位
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2023年愛心伙伴

國民小學暨附設幼兒園弱勢學童扶助
四季藝術愛心伙伴 捐贈名單

 

捐款單位

捐款金額

四季藝術教育基金會董事-陳國欽

$240,000

   

四季藝術教育基金會董事-楊烱棠

$180,000

   

四季藝術教育基金會董事長-黃文彬

$120,000

   

四季藝術兒童教育機構創辦人-唐富美

$120,000

   

麗明營造股份有限公司

$120,000

   

億橋食品有限公司

$36,000

   

善心人士

$24,000

   

大樹科學有限公司

$12,000

   

富茂冷氣空調有限公司

$12,000

   

艾昌瑞實業有限公司

$12,000

   

台中乾記印刷紙品

$12,000

   

賀圓企業有限公司

$12,000

   

家立美空間設計室內裝修裝潢

$12,000

   

四季藝術兒童教育機構總管理處處長-張廖心淑

$12,000

   

鴻彬企業有限公司

$10,000

   

朱妍蓁

$6,000

   

林鴻鈞

$6,000

   

國泰人壽-周宛金

$5,000

   

林政豪

$3,600

   

佳家有限公司

$3,000

   

賀曉梅

$3,000

   

善心人士

$3,000

   

上裕國際事業有限公司

$3,000

   

智鼎工程顧問有限公司

$2,000

   

善心人士

$2,000

   

尤建廷

$2,000

   

周澤民

$1,000

   

沈安琪

$1,000

   

美紅興業-李雅雯

$600

   

李定瑋

$500

   
2023年校內單位

國民小學暨附設幼兒園弱勢學童扶助
四季藝術 捐贈名單

  

臺中市私立市政四季藝術幼兒園

捐款單位

捐款金額

家長愛心工作坊

$7,070

辦公室

$25,368

幼教部教職員

$36,000

小兔班

$5,850

昆蟲班

$4,984

小河班

$3,001

小魚班

$9,443

森林班

$14,600

小鹿班

$12,934

雨林班

$7,412

花園班

$5,733

蝴蝶班

$8,043

水果班

$4,686

草原班

$20,689

大樹班

$27,626

海洋班

$12,250

花兒班

$22,722

太空班

$52,989

飛鳥班

$7,309

田園班

$16,852

熊熊班

$12,418

恐龍班

$18,139

L1A

$3,772

L1B

$3,868

L1D

$5,398

L2A

$2,992

L2B

$5,000

L2C

$1,617

L3A

$2,223

L3B

$4,170

L3C

$112

L4A

$3,312

L4B

$1,411

L5

$5,500

L6

$6,610 

 

 


 

臺中市私立西屯四季藝術幼兒園

捐款單位

捐款金額

辦公室

$16,861

小兔班

$5,649

水果班

$9,030

小河班

$25,695

小熊班

$23,167

花兒班

$12,951

森林班

$9,486

太空班

$18,444

甲蟲班

$56,001

昆蟲班

$9,345

海洋班

$7,920

草原班

$13,996

小鹿班

$15,096

恐龍班

$7,039

飛鳥班

$7,655

田園班

$14,819

雨林班

$9,024

大樹班

$20,201

花園班

$11,384

L1C

$1,000

L2A

$2,909

L2B

$1,000

L3C

$2,000

L5

$13,146

L6A

$2,000

 

 


 

 

 

臺中市私立北屯四季藝術幼兒園

捐款單位

捐款金額

辦公室

$62,468

外師團

$8,500

叔叔阿姨、導護人員

$5,600

小兔班

$3,672

小魚班

$12,518

森林班

$7,171

海洋班

$21,485

田園班

$9,755

水果班

$13,088

花兒班

$21,587

太空班

$24,379

恐龍班

$8,471

雨林班

$15,806

大樹班

$13,977

花園班

$16,263

熊熊班

$14,383

飛鳥班

$2,633

蝴蝶班

$45,105

小鹿班

$19,439

L1A

$550

L1B

$3,728

L1C

$2,049

L1D

$915

L2A

$713

L2B

$1,905

L3A

$500

L3B

$800

L5

$273

L6

$485

 


 

 

臺中市私立黎明四季藝術幼兒園

捐款單位

捐款金額

小兔班

$10,758

昆蟲班

$29,461

水果班

$73,091

花兒班

$16,420

小魚班

$7,316

海洋班

$17,439

田園班

$25,123

小河班

$43,466

森林班

$42,393

小鹿班

$7,430

恐龍班

$17,223

大樹班

$36,357

熊熊班

$33,814

草原班

$17,654

太空班

$23,723

L1A

$5,785

L1B

$2,175

L1C

$12,125

L1D

$37,000

L2A

$7,970

L2B

$1,630

L3A

$6,269

L3B

$200

L4A

$2,790

L56A

$4,545

 


 

臺中市私立仁美四季藝術幼兒園

捐款單位

捐款金額

國小部團隊

$2,530

教職員

$21,937

 小兔班

$10,258

 小草班

$20,867

 小魚班

$12,462

 小蛙班

$15,129

小河班

$4,951

 海洋班

$11,280

 莓果班

$21,509

 小鹿班

$14,000

 太空班

$9,680

 水果班

$4,600

 草原班

$10,000

 森林班

$11,568

 昆蟲班

$17,440

 香草班

$5,077

 熊熊班

$24,853

 大樹班

$12,488

 甲蟲班

$13,650

 花園班

$11,178

 L1A

$1,000

 L1B

$107

 L1C

$6,200

 L1E

$10,530

 L2A

$1,000

 L2B

$4,703

 L3

$1,369

 L4

$1,000

 

2022年

 

 

2021年

2020年

2019年

2018年